عمل بینی(جراحی زیبایی بینی)

عمل  بینی شایعترین عمل زیبایی است که در کشور انجام میشود.بینی به دلیل واقع شدن در مرکز صورت نقش کلیدی در زیبایی صورت ایفا میکند .به گونه ای  که بینی نازیبا یک صورت زیبا را به آسانی نازیبا میسازد. اما بینی نازیبا نمی تواند صورت نازیبا را زیباسازد.هر گونه دفرماسیون وبد شکلی بینی بر زیبایی و حالت اعضای دیگر چهره مانند گونه و لب هاوفک وبویژه چشمها تاثیر منفی چشمگیری داشته  باشد .وزیبایی آنها را زایل و کمرنگ کند.به عنوان مثال پهن بودن یا برجستگی (اصطلاحا قوز)استخوانی بینی باعث نزدیک شدن چشم ها به هم وگرفتگی کل صورت میشود.به همین ترتیب  تر میم وبر طرف کردن عیوب فوق سبب فاصله گرفتن چشمها وگشادگی وباز شدن کل صورت میگردد.البته در این زمینه استثنا های نادری وجود دارد.ه برای مثال کسانی که در عین داشتن قوز بینی دارای چشمان درشت و جذاب میباشند .ممکن است بعد از ترمیم و برداشتن برجستگی استخوانی از جذابیت چشمانشان به نحو محسوسی کاسته شود.در زنان بینی زیبا باید عرضش نسبت ب طول کم باشد.طول و عرض آن در مقایسه با کل صورت کم باشد.و در وضعیت نیم رخ فاصله اش از صورت (جلوزدگی بینی)محدود باشد.و این فاصله  در دو انتها بالایی و پایینی حدود دو میلی متر بیشتر از بقیه بینی باشد.یعنی اصطلاحا بینی حالت قوسدار بسیار ملایم داشته باشد.بطور کلی یک بینی زیبا باید دو ویژگی کلی داشته باشد.اول آنکه کوچک باشد .دوما موزون و خوش فرم باشد..به عبارت دیگر بینی در صورت گم باشد.از لحاظ اصول زیبایی چیری به نام بینی بزرگ و زیبا وجود ندارد.یک بینی موزون را از دو لحاظ میسنجند .یکی در مقایسه  با سایر قسمتهای صورت.و دوم توازن بین ابعاد  و قسمتهای مختلف صورت .که هر یک معیارهای خاص خود را دارد.هر گونه انحراف و تغییر جشمگیر  از این معیارها بینی را ناموزون میسازد.جراحی زیبایی مدرن بینی بر اساس معیارهای زیبایی و با اندازه گیری و طراحی دقیق انجام میشود.